FİRMANIN KİMLİĞİ LOGO

Logo tasarımı, marka tanıtımı için önemli bir araçtır. Özgün, anımsatıcı ve kolayca tanınabilir olmalıdır. Renkler, şekil ve tipografi kullanılır. Profesyonel tasarımcılar tarafından yapılır.

Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği özel işaret, harf, resim vb. işaretlere logo denir. Logo eşyayı üreten ve satanı tanıtmaktadır. Logo tasarımı bir firmanın kimliğini yansıtan en önemli görsel öğedir. Firmaların vizyonu açısından oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde artık logo tasarımı için çalışan birçok şirket vardır. Bu şirketler müşterilerin ihtiyaçlarına ve firmaların amaçlarına göre logolar hazırlamaktadırlar. Logoların amacı adını taşıdığı ürün veya firmayı en özgün biçimde ayırt etmesidir. Bir logo, ait olduğu şirketin çalışma alanını, biçim ve renkleriyle ifade edebilmelidir.

Bir firmanın tanıtımında amblem ve logo kullanılır. Amblem sadece çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Logo ise yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla yapılmaktadır.

Ticarette bir malın veya bir işletmenin diğerlerinden ayrılması için tanıtıma ve mutlaka logoya ihtiyaç vardır. Bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması insanların satış öncesi kolay karar verememesine neden olmaktadır. Böyle durumlarda işin içine iyi bir reklam aracı olan logolar girer.

Bu doğrultuda; akılda kalıcı, yaratıcı, kaliteli ve güvenilir çözümler sunmak için daima yanınızdayız.

KAPAT